Vid köp av varor gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela NOBE aloe vera detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Kunden meddelar NOBE aloe vera genom att kontakta info@nobe.se.

Ångerrätten gäller inte för varor med bruten försegling. 

Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till NOBE aloe vera. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se).

Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten, utom om varan är defekt. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till NOBE aloe vera. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. NOBE aloe vera betalar returkostnaden för att sända tillbaka eventuella ersättningsvaror.

När Kunden ångrar sitt köp betalar NOBE aloe vera tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan. NOBE aloe vera betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum NOBE aloe vera tagit emot returen.